HOMOLOGAR vs REFORMAR

Homologar vs Reformar

És força habitual que es confonguin i barregin els termes Homologar i Reformar referents a un vehicle.

L’homologació i la reforma de vehicles són dos conceptes relacionats amb les característiques tècniques del mateix. No obstant, hi ha diferències importants entre ambdós termes.

Encara que comercialment s’utilitza el concepte d’homologar per a tot (“He d’homologar la meva furgoneta”), tècnicament s’ha d’utilitzar la nomenclatura correcta (reforma), en aquest cas la indicada als Reglaments i Directives UE d’ Homologació( 167/2013 i 168/2013), Reglament (UE) 2018/858, RD 750/2010 i Manual de Reformes.

El concepte HOMOLOGAR es refereix exclusivament al vehicle abans de ser matriculat a Espanya. Això implica una aprovació oficial per part de les autoritats competents.

El vehicle ha de complir amb tots els requisits legals, com ara les normatives de seguretat i mediambientals, i s’ha de sotmetre a una sèrie de proves per garantir que és segur i eficaç per al seu ús previst. Qualsevol treball abans de matricular, forma part de l’Homologació i la realitza exclusivament un fabricant.

En quant a vehicles matriculats, els únics casos possibles d’homologar són aquells que s’importen.

Així doncs, quan un vehicle ja està matriculat a Espanya , només existeix la possibilitat de REFORMAR-LO (d’aquí el Manual de Reformes).

Això inclou canvis en les característiques tècniques del vehicle, com ara la potència del motor, la suspensió, els frens, entre altres. Aquests canvis poden ser realitzats per motius estètics o per millorar el rendiment del vehicle.

Les reformes prèvies a la matriculació van desaparèixer amb l’entrada en vigor de la Directiva 2007/46, que ha estat derogada pel Reglament (UE) 2018/858.

VEHICLE NO MATRICULAT: HOMOLOGAR

– Ha de complir amb Reglament (UE) 2018/858, de 30 de maig de 2018, sobre l’homologació i la vigilància del mercat dels vehicles de motor i els seus remolcs així com també els sistemes destinats a aquests vehicles .

– Només ho pot fer un fabricant de vehicles.

VEHICLE MATRICULAT: REFORMAR

Reial decret 866/2010 , pel qual es regula la tramitació de les reformes de vehicles + Manual de Reformes + Inspecció a ITV (Reial Decret920/2017 i Reial Decret 563/2017).

– Les reformes les pot fer un Taller de Reparació i han de ser aprovades per les autoritats competents, per garantir que el vehicle segueix sent segur i eficaç per al seu ús previst.

En resum, ja sigui que vols reformar la teva furgoneta, modificar el teu 4×4, millorar el rendiment o estètica del teu cotxe o bé de la teva moto, tot té un punt en comú: “És molt important tenir en compte que això pot comportar conseqüències legals si no es realitza de manera adequada”. No val la pena exposar-nos a greus sancions ni problemes legals podent-ho legalizar de forma econòmica.

Des d’Homologat.cat us ajudem amb qualsevol tràmit des del principi fins al final, us tramitem tots els documents necessàris i fem totes les gestions. Les burocràcies no són còmodes, nosaltres us ho farem fàcil! Contacta’ns sense cap compromís!

COMPARTEIX A LES XARXES:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Telegram